Dla samorządów


Gwarancja stabilnych dochodów podatkowych do budżetów samorządów, nowa subwencja rozwojowa, kalkulator samorządowy

Stabilne dochody samorządów

Finansowe wsparcie dla samorządów

Kalkulator samorządowy