Niskie podatki – proponowane rozwiązania


Obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc., uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców, likwidacja ulgi dla klasy średniej, kwota wolna i wyższy próg podatkowy bez zmian.

 

 • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.

Niższa stawka podatku do 120 tys. zł – to oznacza obniżenie podatku o ponad 29 proc., czyli prawie o 1/3.
Korzyść będzie dotyczyć wszystkich podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców.
Zmiana dotyczy 25 mln podatników.

Podatnicy na skali podatkowej, którzy nie płacą podatku:

  • niemal 6,7 mln w 2021 r.
  • prawie 15,2 mln po 1 lipca 2022 r.
 • • Uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym niektórych przedsiębiorców

Rozliczenie składki dotyczyć będzie przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
Roczny limit:

  • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu)
  • dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie dochodu)
  • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie dochodu).

Zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Wsłuchujemy się w głos społeczeństwa i przyjmujemy uwagi.
Zmieniamy rozliczenie PIT – rezygnujemy z tzw. ulgi dla klasy średniej i dajemy ustawową gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne.
Nawet jeśli dla 1 osoby na 1000 zmiana byłaby niekorzystna, to system umożliwi rozliczenie podatnika z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej.
Rezygnujemy również z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa, z powodu wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązania).

 • Brak zmiany kwoty wolnej (30 tys. zł) oraz progu dochodowego (120 tys. zł)

Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, a próg podatkowy – 120 tys. zł.
Podobny poziom kwoty wolnej jest w państwach zachodnich, takich jak Niemcy czy Francja. Kwota wolna jest taka sama dla wszystkich uprawnionych do korzystania z niej. Niezależnie, kto ile zarobił, zapłaci podatek tylko od nadwyżki ponad 30 tys. zł rocznie.
Ta zmiana oznacza m.in. profity za wspólne rozliczanie się małżonków, którzy mogą skorzystać z 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku.
Poziom kwoty wolnej to finał procesu, który rozpoczęliśmy 5 lat temu. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z ok. 3,1 do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Teraz wzrasta ona z 4,4 do prawie 43 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia.
Wyższy próg podatkowy – 120 tys. zł – to więcej o 40 proc. niż wcześniej.
W ten sposób dostosowujemy wysokość progu podatkowego do rozwoju gospodarczego i oczekiwań Polaków. Podatek w wysokości 32 proc. zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

 • Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej

Wprowadzamy korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców i dla osób składających PIT-2.
Zmieniamy zasady, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT. Przy kilku umowach podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł):

  • 300 zł – przy 1 umowie
  • 2 x 150 zł – przy 2 umowach
  • 3 x 100 zł – przy 3 umowach.

Po konsultacjach, na wniosek księgowych, termin wejścia w życie tego rozwiązania przesuwamy na 1 stycznia 2023 r.

Dla składających PIT-2:

  • będzie obowiązywać jednolity system obliczania zaliczek
  • zostanie podwyższone wynagrodzenie płatnika
  • zwiększy się rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.
 • Wspólne rozliczenie z dzieckiem samotnych rodziców

Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców. Odzyskają oni prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem i skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł.
Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

 • Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

Zwiększymy kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.
Dodatkowo ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom, przyjmującym dzieci na wychowanie.

 • 1% dla OPP

Wprowadzimy specjalny mechanizm, który złagodzi skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora organizacji pożytku publicznego (OPP). Wyrównamy różnicę, jeśli łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT w danym roku dla sektora OPP będzie niższa niż w 2022 r.

 • Stabilne wpływy dla samorządów

Samorządy otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych, która polega na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

 • Odpowiedzialna polityka budżetowa

Sytuacja finansów publicznych jest stabilna. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom uszczelniającym system podatkowy (PIT, CIT, VAT) obserwujemy stały wzrost wpływów podatkowych.
Od 2015 r. do 2021 r. wpływy z VAT wzrosły o ponad 93 mld zł, z CIT o 27 mld zł, z PIT o 29 mld zł (bez JST).

 • Wydłużenie terminu na JPK CIT i PIT

Odpowiadamy na postulaty księgowych i przedsiębiorców – wydłużamy termin na przekazywanie JPK CIT/PIT.
Nowy termin: 2025 r.

 • Możliwość wyboru rozliczenia na skali przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt, będą mieć możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego 2022. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego - do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego. W ten sposób realizujemy postulat biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

 • Składanie rocznych PIT-ów w jednym terminie

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia.