Niskie podatki


Obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc., uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców, likwidacja ulgi dla klasy średniej, kwota wolna i wyższy próg podatkowy bez zmian.

Wprowadzamy nowe korzystne zmiany dla szerokiego grona podatników, które mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych i zmniejszyć należne podatki.

  • Zmiany będą dotyczyć wszystkich podatników na skali, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenia, pobierają emeryturę czy prowadzą działalność gospodarczą. Na zmianach skorzystają też przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie, czy karcie podatkowej.
  • Proponowane zmiany są odpowiedzią na głosy i potrzeby podatników, w tym przedsiębiorców.
  • Ostateczny kształt przepisów został wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną: organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, księgowymi i doradcami podatkowymi.
  • 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian.

Planowane wejście w życie rozwiązań to
1 lipca 2022 r.

Dla dostawców systemów i usług IT

 

Niskie podatki – główne założenia

Zobacz proponowane rozwiązania

Pytania i odpowiedzi