Strefa testowa KSeF


Informacje dotyczące zasad i procedur przy testowaniu rozwiązań KSeF

01.12.2022

Oprogramowanie testowe i przedprodukcyjne (Demo)

Szczegółowy opis oprogramowania wraz odnośnikami do jego poszczególnych modułów znajduje się na dedykowanych stronach dla środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo).

Uwaga: Środowisko testowe oraz przedprodukcyjne (Demo) Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest przystosowane do wysyłki plików według wzoru struktury logicznej e-Faktury FA(1) opublikowanej na ePUAP
Uwaga: Środowisko przedprodukcyjne (Demo) opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego.

Cel

Celem udostępnienia środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) jest przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy umożliwiają dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, który udostępniliśmy w styczniu 2022 roku w wersji fakultatywnej.

W ramach środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) należy używać zanonimizowanych danych.

Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane nie są dokumentami księgowymi.

Faktury wystawione w środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo) nie będą wywierały żadnych skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.

Udział w testach

Udział w testach nie wymaga oficjalnych zgłoszeń.

Główne założenia

Opublikowaliśmy strukturę logiczną e-Faktury FA(1), udostępniliśmy narzędzia informatyczne.

W wersji testowej:

 • zastosujesz samodzielnie wygenerowane podpisy i pieczęci,
 • przekażesz faktury do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą udostępnionego API w trybie wsadowym lub interaktywnym,
 • udostępnimy UPO z listą faktur wysłanych we wsadowej paczce lub w trakcie trwania interaktywnej sesji.

W wersji przedprodukcyjnej (Demo):

 • zastosujesz faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm, 
 • przekażesz faktury do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą udostępnionego API,
 • udostępnimy UPO z listą faktur wysłanych we wsadowej paczce lub w trakcie trwania interaktywnej sesji
Udostępnione usługi zweryfikują zgodność plików XML e-Faktur z opublikowaną strukturą logiczną e-Faktury w formacie XSD.

Zarządzanie uprawnieniami

Zarządzanie uprawnieniami pozwala na przeglądanie, nadawanie i odbieranie uprawnień. Dostępne role to:

 • właściciel – rola określana przez system
 • faktury_odczyt – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • faktury_zapis – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • poświadczenia – odczyt – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • poświadczenia – zarządzanie – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • samofakturowanie – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • przedstawiciel podatkowy – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • operacje egzekucyjne – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami (komornik sądowy lub organ egzekucyjny)
 • komornik sądowy – rola określana przez system
 • organ egzekucyjny – rola określana przez system

Komunikacja

Testujesz KSeF i masz uwagi lub propozycje ewentualnych modyfikacji?

Prześlij na adres: info.ksef@mf.gov.pl wpisując w tytule wiadomości hasło: TEST

Webinarium

Webinarium z 25.11.2021 r. na temat integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Webinarium

Webinarium z 07.04.2022 r. na temat Aplikacji Podatnika KSeF

Testowa aplikacja Podatnika KSeF

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami, uwierzytelnianie, wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur

Kontakt

Masz pytania? Napisz na info.ksef@mf.gov.pl