Konsultacje KSeF


Miej wpływ na ostateczny kształt Krajowego Systemu e-Faktur. Weź udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Ministerstwo Finansów (MF) przesunęło termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). KSeF, który miał obowiązywać od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Więcej w komunikacie MF: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Aby odpowiedzieć na pytania i wątpliwości przedsiębiorców, dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu, MF zapowiedziało konsultacje w sprawie wdrażania KSeF. Na przełomie kwietnia i maja mają się zacząć szkolenia w urzędach skarbowych na temat korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur. W tym czasie resort finansów wskaże również nową datę obowiązkowego korzystania z KSeF.

Więcej w komunikacie: Wkrótce zaczną się konsultacje w sprawie KSeF.

Harmonogram konsultacji

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji, które rozpoczynamy, aby uwzględnić opinie przedsiębiorców, organizacji i innych interesariuszy KSeF.

Lista spotkań

W ramach konsultacji odbędą się następujące spotkania:

 1. Termin: 16 lutego, 10.00-11.30

  • Temat: Bezpieczeństwo i wydajność

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżymy także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności chcielibyśmy poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówimy także kwestie wsparcia technicznego.

 2. Termin: 16 lutego, 12.30-14.00

  • Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Chcielibyśmy zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówimy także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

 3. Termin: 21 lutego, 10.00-11.30

  • Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówimy postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatność MPP. Przeanalizujemy także wspólnie kwestie tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

 4. Termin: 21 lutego, 12.30-14.00

  • Temat: Spotkanie z branżą faktoringu

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

 5. Termin: 22 lutego, 10.00-11.30

  • Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

  Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

 6. Termin: 22 lutego, 12.30-14.00

  • Temat: Spotkanie z branżą paliwową

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

 7. Termin: 29 lutego, 10.00-11.30

  • Temat: Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

 8. Termin: 29 lutego, 12.30-14.00

  • Temat: Wdrożenie KSeF w etapach

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

 9. Termin: 1 marca, 10.00-11.30

  • Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

  Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zapisy na spotkania

Spotkania konsultacyjne odbywają się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online). Część uczestników zapraszamy do siedziby Ministerstwa Finansów w Warszawie, pozostali mogą brać udział w spotkaniu online.

Uwaga:

 • zgłoszenia na spotkania konsultacyjne KSeF są możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza
 • liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób
 • na spotkania stacjonarne można się zgłaszać do godz. 12.00 dnia poprzedzającego spotkanie
 • o rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • prosimy o zgłaszanie się maksymalnie 2 przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne, pozwoli to na udział większej liczby podmiotów

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, prosimy o wypełnienie poniższego formularza: 

Formularz zgłoszeniowy - konsultacje KSeF

Komunikaty