Informacje o KSeF


Informacje o KSeF, czym jest, jak działa, w jakim celu powstał

07.10.2021

Co to jest KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Jaki format ma e-Faktura

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). Obecnie udostępniliśmy roboczą wersję struktury logicznej.

Jak wystawisz fakturę w KSeF

Faktury ustrukturyzowane wystawisz:

  • z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów,
  • przy użyciu programów komercyjnych.

Etapy wprowadzania KSeF

  • Od października do grudnia 2021 roku prowadzimy pilotaż z udziałem podatników. Szczegóły dotyczące testowania umieszczono w zakładce Strefa testowa KSeF
  • Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzamy Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego momentu będziesz miał możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  • Po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Komisji Europejskiej, planujemy aby w 2023 r Krajowy System e-Faktur stał się rozwiązaniem obligatoryjnym.
Od stycznia 2022 roku skorzystasz z KSeF dobrowolnie, natomiast od 2023 roku planujemy obligatoryjny KSeF

Czy muszę przystąpić do KSeF

W pierwszym etapie wdrażania KSeF to Ty zdecydujesz, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Kto korzysta z KSeF

  • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
  • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

KSeF a PEF

System faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) i system faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF w wersji fakultatywnej będą systemami funkcjonującymi odrębnie.

Projekt przepisów wprowadzający funkcjonowanie KSeF

Projekt ustawy o KSeF jest obecnie procedowany. Postęp prac legislacyjnych można śledzić na stronie sejmowej.

Logo: Krajowy System e-Faktur

 

Struktury dokumentów XML

Robocza wersja struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT)

Kontakt

Masz pytanie? Napisz na info.ksef@mf.gov.pl