Aplikacja Podatnika KSeF i inne narzędzia


Umożliwiają zarządzanie uprawnieniami, uwierzytelnianie, wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur

 

Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi Ci:

  • wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur,
  • zarządzanie uprawnieniami.

Dodatkowo w ramach bezpłatnych narzędzi:

  • sprawdzisz status przetworzenia e-faktury oraz pobierzesz UPO KSeF,
  • uzyskasz możliwość podglądu faktury bez konieczności logowania (anonimowy dostęp do e-faktury).
Bezpłatne narzędzia KSeF udostępniamy w wersji produkcyjnej oraz w celach próbnych w wersji testowej i przedprodukcyjnej

Bezpłatne narzędzia KSeF

Bezpłatne narzędzia - wersja produkcyjna

Bezpłatne narzędzia - wersja przedprodukcyjna (Demo)

Bezpłatne narzędzia - wersja testowa

Inne narzędzia

Aplikacja e-mikrofirma została zintegrowana z KSeF i umożliwia:

  • powiązanie istniejącego konta z KSeF,
  • wystawianie faktur w KSeF,
  • odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofima znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

 

Ważne: aby skorzystać z e-mikrofirmy, skorzystaj z login.gov.pl lub aplikacji mObywatel
Z e-mikrofirmy nie skorzystasz, jeśli zalogujesz się danymi podatkowymi.

Instrukcje dotyczące e-mikrofirmy znajdziesz w zakładce JPK_VAT z deklaracją