Tytuł filmu


Film konkursowy

11247

Miasto Bydgoszcz z funduszy otrzymanych z podatków buduje place zabaw, muzea, obiekty sportowe, szkoły, a także drogi. Dzięki pieniądzom uzyskanym z podatków Bydgoszcz cały czas się rozwija, co można dostrzec odwiedzając moje Miasto, w którym mieszkam od urodzenia.