Kalkulator wynagrodzeń


Chcesz obliczyć wysokość swojego wynagrodzenia z uwzględnieniem jego składników. Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń


Kalkulator służy do obliczenia wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem jego składników.


Jak skorzystać z kalkulatora  1. określ rodzaj zawartej umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),

  2. wskaż rok, którego dotyczy wyliczenie,

  3. wprowadź dodatkowe informacje.


Kalkulator dokonuje obliczeń wynagrodzenia od 2014 roku.


Pamiętaj: wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Ministerstwa Finansów.