Zmiana adresu URL do struktur logicznych JPK


Informujemy, że od 21 lutego 2019 r., nastąpiła zmiana serwisu internetowego Ministerstwa Finansów. W związku z tym uległ zmianie adres URL do struktur logicznych JPK. Obecnie struktura JPK_VAT znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/documents/2034621/2182793/Schemat_JPK_VAT%283%29_v1-1.xsd/ab0741d5-fa6d-9596-b089-6778ea5df160