Aktualizacja aplikacji Klient JPK 2.0


Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu aktualizacji aplikacji Klient JPK 2.0. Jednocześnie przypominamy, że aktualizacji aplikacji dokonuje się po jej uruchomieniu, wybierając przyciski akcji „Sprawdź dostępność aktualizacji” a następnie „Aktualizuj”. Aplikacja zostanie zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji.