Adres e-mail pomocy technicznej JPK


E-mail jpk.helpdesk@mf.gov.pl jest przeznaczony dla przedsiębiorców i służy do zadawania pytań technicznych związanych z JPK, w tym pytań o aplikację e-mikrofirma do ewidencjonowania faktur.