Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 31
data publikacji aktu: 07.01.2019

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 387
data publikacji aktu: 19.02.2018

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 228
data publikacji aktu: 25.01.2018

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1410
data publikacji aktu: 21.07.2017

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

  • w Dzienniku Ustaw (Dziennik Ustaw jest źródłem prawa - to znaczy, że powołując się na akt prawny, należy wskazać dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw),
  • w zbiorach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP - biblioteka aktów prawnych prowadzona przez Kancelarię Sejmu),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej MF (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów,
  • w Systemie Informacji Podatkowej (SIP MF) - tu znajdziesz interpretacje ogólne i indywidualne oraz orzeczenia sądów i trybunałów,
  • w bazie archiwalnej Ministerstwa Finansów.

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które także mogą być pomocne. Znajdziesz je przy obowiązujących aktach prawnych, których dotyczą, a także w sekcji Wyjaśnienia przepisów prawnych.