Podpisz sprawozdania finansowe podpisem zaufanym


Jak podpisać sprawozdanie finansowe za pomocą podpisu zaufanego

Informacje podstawowe

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja dostępna w zakładce Aplikacje do pobrania umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego, przygotowanego lub otworzonego za pomocą tej aplikacji, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak również przy użyciu podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje na temat tej funkcjonalności można odnaleźć w Podręczniku użytkownika Aplikacji e-Sprawozdania finansowe, w rozdziale Podsumowanie i złożenie podpisu.

Jak podpisać sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe można podpisać podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) korzystając także z aplikacji zintegrowanych z Profilem Zaufanym, pod warunkiem, że dana aplikacja posiada funkcjonalność (przycisk) przekierowania na Profil Zaufany.  

Jednostki nieposiadające dostępu do aplikacji zintegrowanych z Profilem Zaufanym mogą skorzystać z bezpłatnej usługi udostępnionej na portalu obywatel.gov.pl w zakładce Podpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany. Usługa ta umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych (także przez wiele osób) za pomocą podpisu zaufanego. Za pomocą usługi możliwe jest opatrzenie sprawozdania finansowego podpisem zaufanym, jak również sprawdzenie czy dokument został podpisany przez inne osoby oraz czy złożone podpisy są prawidłowe.

e-Sprawozdania Finansowe

Kliknij, aby wrócić do strony e-Sprawozdań Finansowych