Wtyczka do przesyłania interaktywnych formularzy PDF


Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF dostępnych na Portalu Podatkowym.

Uwaga!
Przed wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą wtyczkę (plugin).

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące"), w rozdziałach:

 • 2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
 • 2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
 • 2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki
 1. Wtyczka (plug-in) wersja 6.0.1 – opis najważniejszych zmian:
 1. Przed instalacją wersji 6.0.1 zalecane jest usunięcie poprzedniej wersji wtyczki – zamknięcie przeglądarki Adobe i odinstalowanie jej z Panelu sterowania - Programy i funkcje (lub Dodaj/usuń programy).
 2. Zmieniony instalator  wtyczki:
  • zintegrowany pakiet redystrybucyjny bibliotek VS2013;
  • wbudowane funkcje naprawcze (dodany przycisk „Napraw") ;
  • jednoczesna instalacja wtyczki dla Adobe Reader i Adobe Acrobat (instalator wykrywa obecność w systemie i instaluje wtyczkę dla tych programów, które są zainstalowane).
 3. Zmienione algorytmy wyliczania sum kontrolnych z SHA-1 na SHA-256.
 4. Zmieniona struktura podpisanego pliku w związku ze zmiana algorytmów.
 5. Ekran danych autoryzujących dostosowany do użycia w roku 2018.
 6. Poprawione wywoływanie formularza UPO – niezależnie od wybranej domyślnej przeglądarki wtyczka zawsze wywoła program Internet Explorer.

Uwaga
Dla starszych systemów operacyjnych (jak Windows XP czy Vista) może być wymagane zaktualizowanie instalatora Microsoft Windows, będącego składnikiem systemu operacyjnego Windows (instalator Windows to standardowa platforma umożliwiająca instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania) (Rys. Komunikat błędu instalatora wtyczki w Windows XP). 

Komunikat błędu instalatora wtyczki w Windows XPPakiet dostępny na stronie https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483 lub https://support.microsoft.com/pl-pl/help/942288/windows-installer-4-5-is-available (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

W związku z wprowadzoną zmianą algorytmów kryptograficznych na SHA2 konieczne jest uaktualnienie przez użytkowników oprogramowania do zarządzania kartami kryptograficznymi oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, otrzymywanego przy zakupie zestawu do podpisu elektronicznego.

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e-Deklaracje.

Informacja na temat konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym do pobrania poniżej.

Strony WWW polskich centrów certyfikacji: