Wypełniam formularz za rok 2018. Za który rok powinienem podać kwotę przychodu w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE”, tak aby został on przyjęty przez system e-Deklaracje?


W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące") składanych za rok 2018 –w sekcji „DANE AUTORYZUJĄCE" należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2017.

Jako kwotę przychodu za rok 2017 należy rozumieć:

  1. PIT-28 – wariant[1] (20) – poz. 45,
  2. PIT-36 – wariant (25) poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek,
  3. PIT-36L – wariant (14) – poz. 13 lub poz. 18,
  4. PIT-37 – wariant (24) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2017 rok podatnik występował jako małżonek,
  5. PIT-38 – wariant (12) – poz. 24,
  6. PIT-39 – wariant (8) – poz. 20,
  7. PIT-40A – wariant (18) – poz. 38.

W przypadku, gdy za rok 2017 nie zostało złożone żadne z ww. zeznań/rozliczeń, w polu kwota przychodu za rok 2017 należy wpisać wartość „0" (zero).

 

Przypisy:

[1] Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza – jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.