Obsługa podpisu przez wtyczkę e-Deklaracje - nowe karty kryptograficzne wydawane przez KIR Szafir


Zmiany w nowych zestawach do podpisu elektronicznego wydawanych od marca 2019 przez Centrum Certyfikacji KIR

Nowe zestawy do podpisu elektronicznego (e-podpis) wydawane od marca 2019 przez Centrum Certyfikacji KIR wymagają wykonania przez użytkowników wszystkich zaleceń podanych w dostępnej użytkownikom dokumentacji (oprogramowanie, instrukcje) na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/pakiet-szafir-dla-kart-graphite/

W tym :

Więcej informacji nt. nowych kart i ich obsługi jest dostępna również w sekcji  Strona główna > Informacje > Pytania i odpowiedzi na stronie https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/pytania-i-odpowiedzi/11,filtr.html .