Radiator z aluminium - kod CN 7616 99 90


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/957 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczące klasyfikacji taryfowej niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 211/4 z 3.7.2020)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 7616 99 90 został zaklasyfikowany kuty artykuł (tzw. radiator) wykonany z aluminium (nieprodukowany przez odlewanie), w postaci okrągłej płyty o średnicy około 50 mm, do której przymocowane są szpilki chłodzące o wysokości w przybliżeniu 30 mm, 40 mm lub 50 mm.

Artykuł przedstawiany jest do stosowania w różnych produktach w celu rozpraszania ciepła wytwarzanego przez moduły LED.