Pudełko do prezentacji - kod CN 4819 50 00


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/958 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczące klasyfikacji taryfowej niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 211/7 z 3.7.2020)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 4819 50 00 został zaklasyfikowany artykuł, tzw. pudełko do prezentacji, wyrobu o wymiarach w przybliżeniu 21 cm × 21 cm × 8 cm, wykonane z tektury pokrytej papierem dekoracyjnym. Artykuł posiada wkładkę z cienkiego tworzywa sztucznego, która jest ukształtowana tak, aby przytrzymywać kilka produktów kosmetycznych w wyznaczonych miejscach. Artykuł posiada wieczko, w którym znajduje się okienko z przezroczystego tworzywa sztucznego, dzięki któremu widoczne są produkty kosmetyczne.