Przedni panel radia samochodowego - kod CN 8529 90 92


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/622 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 144/6 z 7.5.2020)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 8529 90 92 został zaklasyfikowany prostokątny przedni panel radia samochodowego, zwany „panelem sterowania”, zawierający kilkanaście przycisków do uruchamiania różnych funkcji radia. Jest wykonany z tworzywa sztucznego. Na przyciskach/przełącznikach znajdują się napisy wygrawerowane techniką projekcji laserowej. Artykuł jest przedstawiany bez żadnych elementów elektrycznych lub elektronicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 27 maja 2020 r.