Drewniane listwy do montażu w ramach łóżek, foteli lub kanap - kod CN 4421 99 99


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1290 z dnia 9 września 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 302/14 z 16.09.2020 r.)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 4421 99 99 zostały zaklasyfikowane drewniane listwy wykonane z kilku warstw okleiny bukowej lub brzozowej, o długości od 480 mm do 1960 mm, szerokości od 25 mm do 105 mm i grubości około 10 mm.

Warstwy są z drewna skrawanego obwodowo, laminowane, klejone i powlekane. Listwy są zaokrąglone po bokach i mogą być proste lub zakrzywione. Mają dużą nośność i wytrzymałość na zginanie.

Przeznaczone są do montażu, bez jakiejkolwiek dalszej obróbki, w ramach łóżek, foteli lub kanap.

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2020 r.