Chusteczki do odkażania skóry i innych powierzchni - kod CN 3808 94 90


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1289 z dnia 9 września 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (L 302/11)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 3808 94 90 zostały zaklasyfikowane jednorazowe
nietkane chusteczki papierowe (o wymiarach w przybliżeniu 3 cm × 6 cm każda), w opakowaniach jednostkowych oraz pakowane do opakowań do sprzedaży detalicznej pudełek zawierających 100 chusteczek.

Chusteczki są nasączone roztworem alkoholu składającym się z 70 % alkoholu izopropylowego oraz 30 % wody.

Produkt przedstawiany jest jako przeznaczony do ogólnego odkażania skóry i innych powierzchni (takich jak powierzchnie nieinwazyjnego sprzętu medycznego).

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2020 r.