Artykuł ze stopu aluminium do umieszczenia w układzie chłodzącym silnika - kod CN 8708 91 35


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/956 z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczące klasyfikacji taryfowej niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz. Urz. L 211/1 z 3.7.2020)

Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 8708 91 35 został zaklasyfikowany artykuł w kształcie prostopadłościanu wykonany ze stopu aluminium o wymiarach w przybliżeniu 370 mm × 194 mm × 42 mm. Jest on wyposażony w żeberka chłodzące i dwa przyłącza, wlot i wylot, dla cieczy chodzącej po jednej stronie.

Artykuł jest przeznaczony do umieszczenia w układzie chłodzącym silnika (w tak zwanym małym obiegu chłodzącym) pod deską rozdzielczą pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania.

Artykuł przenosi ciepło pochłaniane przez ciecz chłodzącą (pochodzące z silnika pojazdu) do powietrza.
Podgrzane powietrze jest następnie przenoszone do kabiny pojazdu za pomocą dodatkowych urządzeń, które nie są uwzględniane podczas przedstawiania.

Artykuł umożliwia również osiągnięcie przez silnik optymalnej temperatury roboczej w fazie rozgrzewania.