Pozycja 9406


W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 466 (plik PDF 722 KB) z 28 grudnia 2018 r. opublikowane zostały Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

- na stronie 380 tekst 9406 00 Budynki prefabrykowane otrzymuje brzmienie:

"9406 Budynki prefabrykowane

Pozycja ta obejmuje tzw. tunele foliowe, składające się z elementów konstrukcji (zazwyczaj rury stalowe lub aluminiowe), ścian i dachu (zazwyczaj wykonanych z plastiku lub szkła), stosowane w ogrodnictwie, pozwalające na uprawę roślin pod osłoną. Są zaprojektowane w celu długoterminowego stosowania na zewnątrz, mają stabilną konstrukcję i są odporne na działanie pogody. Ich rozmiar musi pozwalać na wejście osoby. Mogą być także zaprojektowane w sposób pozwalający na wyposażenie w dodatkowe elementy, takie jak ogrzewanie lub klimatyzacja.

Jednak tunele foliowe stosowane w ogrodnictwie, które nie mają charakteru budynków prefabrykowanych (np. Mają niestabilną konstrukcję, są przeznaczone do krótkotrwałego użytku, mogą być z łatwością rozkładane i przenoszone), należy klasyfikować według materiału, z którego utworzono elementy ich konstrukcji (zazwyczaj rury stalowe lub aluminiowe), który nadaje artykułowi jego szczególny charakter w rozumieniu reguły ogólnej 3b)."

Ponadto rozróżniono przykłady produktów objętych pozycją 9406 od produktów, które należy klasyfikować według materiału, z którego utworzono elementy konstrukcji (rury).