Podpozycje 6307 90 10, 6307 90 91, 6307 90 98


Legowiska dla zwierząt

19.11.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C 466 I/2 z 18 listopada 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 271:

Dodaje się zdjęcia i tekst w brzmieniu:

6307 90 10
Dziane

oraz

6307 90 91
Z filcu

oraz

6307 90 98
Pozostałe

Podpozycje te obejmują artykuły z materiałów włókienniczych w kształcie koszy lub legowisk dla zwierząt lub podobne artykuły przeznaczone dla zwierząt do odpoczynku wewnątrz lub na nich, nawet zawierające wyjmowaną poduszkę/materac lub wyściełane dno itp.

Poduszki i koce prezentowane oddzielnie nie są zasadniczo identyfikowane jako przeznaczone dla zwierząt (pozycja 9404lub 6301itp.).

Zobacz również Noty wyjaśniające do CN do pozycji 9404.

Przykłady niektórych z tych artykułów:

1)

Artykuły z wyściełanym dnem:

Image 1

(zob. także rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 349/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 104 z 8.4.2014, s. 1)).

2)

Artykuły z wyjmowaną poduszką:

Image 2 Image 3 Image 4

3)

Artykuły w kształcie legowiska:

Image 5 Image 6

4)

Artykuły w kształcie śpiwora:

Image 7

 

Image 8 ”.

 

Na stronie 404:

9404

Dodaje się tekst w brzmieniu:

„Pozycja ta nie obejmuje artykułów w kształcie koszy lub legowisk dla zwierząt ani podobnych artykułów przeznaczonych dla zwierząt do odpoczynku wewnątrz lub na nich, nawet zawierających wyjmowaną poduszkę/materac lub wyściełane dno itp. (pozycja 6307 lub 4602 itp., w zależności od zastosowanych w artykule materiałów), ponieważ artykuły te nie są podobne do artykułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych.

Zobacz również Noty wyjaśniające do CN do podpozycji 6307 90 10, 6307 90 91 i 6307 90 98.”.