Podpozycja 9504 40 00


Karty do gry

18.02.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii CI 58/7 z 18 lutego 2021 r. opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 413 dodaje się notę wyjaśniającą w brzmieniu:

9504 40 00 Karty do gry

Podpozycja ta obejmuje typowe karty do gry, które zakładają interakcję obejmującą same karty, np. dobieranie do pary, wymiana lub używanie i łączenie kart w celu tworzenia słów, grup symboli lub szeregów liczb (np. karty do gry w brydża lub pokera, karty do gier słownych, karty do tarota i fantazyjne karty do gry). Podpozycja ta obejmuje również karty do gry ćwiczące pamięć i inne podobne karty do gry, którymi gra polega zazwyczaj na łączeniu w pary kart o takich samych kolorach, wartościach, symbolach lub obrazach.

Inne rodzaje gier karcianych, których karty zawierają pytania dotyczące wiedzy, zadania, quizy, zdjęcia lub odpowiedzi na te pytania (niezależnie od tego, czy znajdują się w zestawie z innymi przyborami do grania, takimi jak kości do gry czy klepsydra), nie są jednak uważane za karty do gry objęte tą podpozycją. W tym przypadku gracze muszą jedynie odpowiedzieć na pytanie, wykonać zadanie lub, np. odgadnąć osobę, której zdjęcie znajduje się na karcie, a sposób gry nie wymaga interakcji obejmującej same karty. Karty te posiadają obiektywne cechy innych gier salonowych i w związku z tym należy je klasyfikować do kodu CN 9504 90 80 jako pozostałe gry.”.