Podpozycja 9021 10 10


Przyrządy ortopedyczne

18.02.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii CI 58/5 z 18 lutego 2021 r. opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 386 dodaje się zdjęcia i tekst w brzmieniu:

Uwaga dodatkowa 2

Zob. również uwaga 6 do działu 90 i wyrok w sprawach połączonych C-260/00 do C-263/00 Lohmann GmbH & Co. KG i Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG przeciwko Oberfinanzdirektion Koblenz, pkt 36, 37, 39, 40, 43 i 45, (ECLI:EU:C:2002:637).

Przykłady produktów objętych podpozycją 9021 10 10: 

Image 1

Przykłady produktów objętych sekcją XI:

Image 2

 

Na stronie 389: dotychczasowa nota wyjaśniająca do podpozycji 9021 10 10 otrzymuje brzmienie:

9021 10 10

Przyrządy ortopedyczne

Zob. Noty wyjaśniające do uwagi dodatkowej 2 do działu 90.”