Podpozycja 8543 70 90


Wykreślenie

29.03.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C 104I/1 z 26 marca 2021 r. opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 369, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 8543 70 90 skreśla się punkt 2).