Noty wyjaśniające do CN


W tej zakładce publikowane są najnowsze zmiany do Not wyjaśniających do CN, opracowane przez Komitet Kodeksu Celnego.

Aktualny scalony tekst Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej opublikowany został z Dzienniku Urzędowym UE z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. UE. C 119 z 29.3.2019, str. 1-422)

Podpozycja 9503 00 35 i 9503 00 39

Klocki

opublikowano: 19.11.2019

Pozycja 9503

Kreatywne zestawy dla dzieci do układania mozaik

opublikowano: 07.11.2019

Pozycja 1008

Pszenżyto

opublikowano: 18.10.2019

Pozycja 4202

Torby odzieżowe przeznaczone do transportu odzieży

opublikowano: 25.09.2019

pozycja 3004

preparaty zawierające hormony, koenzymy i kofaktory

opublikowano: 31.07.2019

Podpozycja 2206 00

Napoje fermentowane.

opublikowano: 22.07.2019

Podpozycja 0408 99 80

opublikowano: 21.06.2019

Podpozycja 8544 70 00

opublikowano: 31.05.2019

Podpozycja 8205 40 00

Wkrętaki

opublikowano: 31.05.2019

Podpozycja 7018 20 00

Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm

opublikowano: 31.05.2019

Podpozycja 7019 39 00

Wieloosiowe tkaniny z włókien szklanych

opublikowano: 31.05.2019