Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw


2 stycznia 2018 r. KAS rozpoczęła centralizację obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych. Oznacza to rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).

W poszczególnych urzędach celno-skarbowych (UCS), zamiast do kilku dotychczasowych oddziałów celnych, elektroniczne zgłoszenia celne składane są do jednego wyznaczonego. Pozostałe wyłącznie kontrolują przedstawiony towar oraz obsługują sprawy załatwiane w formie „papierowej”. Tym samym miejsce przedstawienia towaru zostaje rozdzielone od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego (w ramach właściwości naczelnika UCS).

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu, który polegał na objęciu formułą CUDO wszystkich wewnętrznych oddziałów celnych.

Zobacz ogólnopolską siatkę CUDO po pierwszym etapie wdrożenia konsolidacji odpraw (plik docx 46,4 KB)