Potwierdzanie unijnego statusu celnego towarów (T2L lub T2LF)


Dokument w języku angielskim dotyczący potwierdzania w państwach członkowskich unijnego statusu celnego towarów (T2L lub T2LF) z zastosowaniem systemów informatycznych.