Podręcznik tranzytowy


Podręcznik tranzytowy jest dokumentem opracowanym przez Komisję Europejską i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. procedury tranzytu oraz statusu celnego towarów.