TIR Handbook (w jęz. angielskim)


W załączniku poniżej dostępny jest TIR Handbook – materiał opracowany przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (edycja 11, publ. sierpień 2018), wersja w jęz. angielskim.

Zawartość:

  • W pierwszej sekcji opisane zostały zasady tranzytu TIR, jego zakres, cele, funkcjonowanie oraz dokonano analizy możliwych przyszłych zmian.
  • Druga sekcja zawiera pełny tekst Konwencji TIR.
  • W ostatniej sekcji znajdują się powiązane rezolucje i rekomendacje oraz przykłady najlepszych praktyk.