Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR


Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR (dla przedsiębiorców), wersja z 14 stycznia 2019 r. - obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.