Preferencyjne reguły przejściowe w strefie pan-euro-śródziemnomorskiej


Od 1 września 2021 r. w preferencyjnym handlu pomiędzy niektórymi krajami strefy PEM zaczęły obowiązywać dodatkowe, alternatywne rozwiązania określane jako „przejściowe reguły pochodzenia”.

21.10.2022

Obecnie w strefie PEM (UE; kraje EFTA – Szwajcaria, Norwegia, Islandia; Wyspy Owcze; CEFTA – Albania, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo; Mołdawia; kraje MED - Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Jordania, Palestyna; Turcja; Ukraina; Gruzja) pochodzenie ustalane jest i dokumentowane w oparciu o postanowienia Regionalnej Konwencji w sprawie pan-Euro-Śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2913), zwanej Konwencją PEM.

W ramach procesu modernizacji Konwencji PEM prowadzone były negocjacje mające na celu wprowadzenie do niej zmian. Efektem tego procesu są nowe reguły pochodzenia, ale ponieważ nie wszystkie strony Konwencji PEM je zaakceptowały będą one stosowane alternatywnie (równolegle) do reguł z Konwencji PEM, tylko w relacjach z tymi stronami Konwencji, które na to wyraziły zgodę. Eksporterzy będą mogli zdecydować, które reguły będą stosować, czy te z Konwencji PEM czy też „przejściowe” reguły pochodzenia.

 

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania przejściowych reguł pochodzenia przewidujących diagonalną kumulację między stosującymi Umawiającymi się Stronami w strefie paneurośródziemnomorskiej (PEM)