Pochodzenie towarów


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące pochodzenia towarów m.in. przepisy dotyczące pochodzenia, wiążąca informacja o pochodzeniu, wytyczne, umowy o partnerstwie, instrukcje i inne

Pan-euro-śródziemnomorska kumulacja pochodzenia

Regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia oraz kumulacja pochodzenia Pan-Euro-Med.

opublikowano: 09.07.2019

Przepisy dotyczące pochodzenia towarów

Informacje na temat przepisów dotyczących pochodzenia towarów

opublikowano: 09.07.2019

System zarejestrowanych eksporterów (REX)

Wytyczne dla przedsiębiorców korzystających z systemu zarejestrowanych eksporterów (REX)

opublikowano: 09.07.2019

Ogólny system preferencji taryfowych GSP

Informacje na temat reguł pochodzenia mających zastosowanie do krajów objętych ogólnym systemem preferencji taryfowych (GSP).

opublikowano: 09.07.2019

Niepreferencyjne pochodzenie towarów - wytyczne

Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów

opublikowano: 09.07.2019

A.TR - procedura uproszczona

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR. (marzec 2017 r.)

opublikowano: 09.07.2019

Upoważniony eksporter

Informacje dotyczące uproszczonego sposobu dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów. Upoważniony eksporter.

opublikowano: 09.07.2019

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) - wytyczne

Informacje na temat Wiążącej Informacji o pochodzeniu (WIP), czym jest WIP, jak i do kogo złożyć wniosek, jak korzystać z decyzji WIP, ważność decyzji WIP i inne

opublikowano: 09.07.2019