Wyjaśnienia i komunikaty


Informacje dotyczące zasad stosowania procedury uproszczonej, m.in. ułatwienia formalności związanych ze składaniem oświadczeń do organów celnych:

wyjaśnienia i komunikaty (link otwiera nowe okno w innym serwisie).