Wyjaśnienia i komunikaty


Adresy e-mail do przesyłania dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT

Przekazujemy adresy e-mail do przesyłania dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o VAT

opublikowano: 09.07.2020

Możliwość składania oświadczeń opatrzonych podpisem elektronicznym na skrzynki organów celnych

Oświadczenia wymagane w związku z korzystaniem z uprawnień określonych w art. 33 ust. 7a-7e i art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług oraz w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

opublikowano: 10.06.2020

Informacja w zakresie możliwości uzyskania informacji w zakresie oświadczeń/ zaświadczeń złożonych do organu celnego.

Uzyskanie informacji w zakresie oświadczeń/ zaświadczeń złożonych do organu celnego jest możliwe dzięki funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej.

opublikowano: 31.12.2019

Wzór oświadczenia oraz informacja w zakresie organu właściwego do jego złożenia

Wzór oświadczenia dot. spełnienia warunków określonych w art. 33 ust. 7a-7e, art. 33a ust. 2 ustawy o VAT oraz w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym

opublikowano: 31.12.2019