Wytyczne i instrukcje


Szczegółowe wytyczne, specyfikacje i wymagania związane z realizacją odprawy scentralizowanej:

wytyczne i instrukcje (link otwiera nowe okno w innym serwisie)