Przepisy i wyjaśnienia


Przepisy regulujące kwestie wpisu na listę agentów celnych oraz uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez agentów celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie).