Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych CIT


Rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozporządzenie zostało opublikowane 26 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 570 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Weszło w życie 27 marca 2019 r.