Niższy CIT


Informacje dotyczące niższego CIT dla małych firm m.in. kogo dotyczy, jakie są korzyści

13.07.2023

Niższy CIT dla małych firm

Obniżenie CIT do 9 proc. w 2019 r. (a już w 2017 r. z 19 do 15 proc.) miało na celu rozwój przedsiębiorczości i wspieranie firm, szczególnie małych. Obniżka przełożyła się na stworzenie im lepszych warunków do działania i zwiększyła ich konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną w stosunku do dużych firm, w tym również działających w skali międzynarodowej.

Preferencyjna stawka CIT 9 proc. pozwala małym przedsiębiorcom na łatwiejsze pozyskiwanie kapitału na inwestycje i rozwój, co ma kluczowe znaczenie dla ich istnienia i rozwoju.

Obniżka CIT stanowiła realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ważne: CIT 9 proc. dotyczy wyłącznie przychodów, które pochodzą z innych źródeł niż z zysków kapitałowych.

Dla kogo CIT 9 proc.

Dla podatników, którzy:

  • rozpoczynają działalność, jeśli ich przychody w roku podatkowym, w którym stosują niższą stawkę, nie przekroczyły w złotówkach równowartości 2 mln euro,
  • kontynuują działalność i spełniają dwa kryteria:
    • mają status małego podatnika oraz
    • ich przychody w roku podatkowym, w którym stosują niższą stawkę, nie przekroczyły w złotówkach równowartości 2 mln euro.

Oznacza to, że w 2021 r. obniżoną stawkę podatku stosują ci przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro, oraz w trakcie 2021 r. nie przekroczą 2 mln euro.

Ważne: Podatnicy z innym rokiem podatkowym niż kalendarzowy, których przychody od początku roku do 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 mln euro mogą stosować stawkę 9 proc. do końca miesiąca, w którym ich przychody nie przekroczą tej kwoty.

Korzyści z niższego CIT

W 2018 r. prawo do skorzystania z 15 proc. stawki CIT miało 460 tys. podatników (91 proc. wszystkich podatników CIT). Stawkę tę zastosowało 146 tys. z nich (71 proc. podatników CIT płacących podatek). Dzięki obniżce stawki przedsiębiorcy tylko w 2017 zyskali prawie 0,4 mld zł, a w 2018 r. – 0,6 mld zł. Dzięki  obniżce CIT do 9 proc. w 2019 r. przedsiębiorcy zaoszczędzili dodatkowo ponad 0,4 mld zł.

Stawki podatkowe CIT

Informacje na temat stawek podatkowych obowiązujących w CIT: ile wynoszą, jakie są wyjątki i inne

Ulgi i odliczenia

Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom CIT

Limity CIT

Limity, które mogą zdecydować o wysokości kosztu uzyskania przychodu, odliczenia, itp. w CIT