COVID-19


Informacje, wyjaśnienia dotyczące działań w związku z COVID-19

Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2 i ORD-U

Na mocy rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 563) przedłużony został termin przesyłania informacji IFT-2 oraz ORD-U.

Więcej informacji w Przedłużony termin do przesłania informacji IFT-2R i ORD-U.

Przedłużony termin do złożenia zeznania CIT

Na mocy rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) przedłużony został termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) oraz wpłaty należnego podatku.

Więcej informacji w Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT.

Informacje dla przedsiębiorców

Na stronie gov.pl - Tarcza antykryzysowa dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych zmian dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. na temat:

  • Możliwości wstecznego rozliczania strat podatkowych
  • Wyłączenia stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
  • Odliczenia kosztów B+R od dochodu
  • Ulgi IP Box

Darowizny na walkę z COVID-19

Każdy kto wspomaga walkę z koronawirusem może zapłacić niższy podatek dochodowy. Od podstawy opodatkowania podatkiem CIT można odliczyć darowizny (rzeczowe lub pieniężne) przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Więcej informacji na temat odliczeń w Darowizny przekazane na walkę z COVID-19.

 

Informacje podstawowe

Działania resortu finansów związane z pandemią w zakresie podatków i cła

Tarcza Antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dla pracowników oraz przedsiębiorców (link otwiera okno w innym serwisie)