Zmiany w prawie


Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji do skorzystania z safe harbour.

opublikowano: 03.01.2019

Rozporządzenia wykonawcze do przepisów o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano akty wykonawcze do wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów o cenach transferowych.

opublikowano: 03.01.2019

Publikacja zaktualizowanych interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2)

Aktualizacja interaktywnych formularzy CIT-TP(2) oraz PIT-TP(2).

opublikowano: 21.12.2018

Rozporządzenia w sprawie szczegółowych elementów dokumentacji cen transferowych

Wymogi dokumentacyjne cen transferowych dla osób fizycznych i osób prawnych.

opublikowano: 18.12.2018

Stan prac nad nowymi interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP

Prace nad interaktywnymi formularzami CIT-TP oraz PIT-TP

opublikowano: 14.12.2018

Rozporządzenie wprowadzające formularz CIT/TP opublikowane

Wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 10.12.2018

Projekt zmiany formularzy CIT m.in. w zakresie cen transferowych

Wzory formularzy CIT uwzględniają ceny transferowe.

opublikowano: 05.12.2018

Projekty nowych wzorów PIT-TP oraz CIT-TP

Projekty uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP

opublikowano: 04.12.2018

Interaktywne formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne na stronie e-Deklaracje

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP

opublikowano: 04.12.2018

Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej.
Prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej upraszczającej obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

opublikowano: 04.12.2018

Nowe wzory PIT-TP oraz CIT-TP

Wzory dokumentów PIT-TP oraz CIT-TP

opublikowano: 04.12.2018

PIT-TP(2) oraz CIT-TP(2) opublikowane na stronie CRD

Wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP(2) oraz CIT-TP(2).

opublikowano: 04.12.2018