Opublikowano: 11.05.2018

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej weszło w życie.
 • Dziękujemy serdecznie za słowa uznania od przedsiębiorców dla inicjatywy Ministerstwa Finansów. Jest nam niezmiernie miło, że możemy spełniać oczekiwania podatników w zakresie uproszczenia systemu podatkowego.
 • Publikujemy dodatkowe objaśnienia, które powinny pomóc przy wypełnieniu obowiązków związanych z przedłużeniem terminów.

Rozporządzenie przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych już obowiązuje

15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Treść całego rozporządzenia oraz jego uzasadnienie znajduje się poniżej.

Słowa uznania od podatników

W pierwszej kolejności chcielibyśmy serdecznie podziękować za słowa uznania od przedsiębiorców dla inicjatywy Ministerstwa Finansów. To są niektóre z nich:

 • „Propozycja przedłożenia terminu na złożenie dokumentacji do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego stanowi wyraz zrozumienia i otwartości Ministra Finansów na postulaty przedsiębiorców. Konferencja Lewiatan pozytywnie ocenia inicjatywę" - Konfederacja Lewiatan;
 • „Sam projekt rozporządzenia stanowi krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uproszczenie systemu podatkowego i uwzględnienie ważnego interesu podatnika. Należy uznać za uzasadnione stanowisko projektodawcy dotyczące konieczności wydłużenia przedmiotowych terminów" - Związek Pracodawców Business Centre Club;
 • „Do skutków, jakie wywołuje opiniowane rozporządzenie, należy odnieść się pozytywnie i z pewnością zaproponowane rozporządzenie zostało pozytywnie przyjęte przez podatników" - Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych.

Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Jednocześnie poniżej publikujemy praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych wraz ze wzorem oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Dodatkowe wyjaśnienia dla podatników PIT

 1. Sporządzenie dokumentacji podatkowej
  • Jeśli podatnik PIT zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o PIT jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy, to niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy rozporządzenia czy też nie, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza właściwy kwadrat „x" (poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14)).
  • Analogicznie postępują podatnicy PIT obowiązani do sporządzenia elementów dokumentacji podatkowej, o których mowa w art. 25a ust. 2d i ust. 2b pkt 2 ustawy PIT (poz. 57 i 58 w PIT-B(15)).
 2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
  • Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o PIT są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia nie załączają oświadczenia i dodatkowo w składanej informacji PIT-B(15) zaznaczają kwadrat „nie" w poz. 56.
  • Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego i dodatkowo w składanej informacji PIT-B(15) zaznacza kwadrat „tak" w poz. 56.
 3. Uproszczone sprawozdanie PIT/TP
  • Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy PIT są obowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie PIT/TP i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą PIT/TP (poz. 341 w PIT36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14)).
  • Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na dołączenie PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, wówczas zaznacza odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Pliki do pobrania