Zaktualizowana lista państw pozwalająca na wymianę raportów CBC


Zaktualizowano listę państw, które razem z Polską przystąpiły do CBC Multilateral Competent Authority Agreement

15.06.2022

Uprzejmie informujemy, że na stronie OECD znajdują się aktualne informacje o państwach, które razem z Polską przystąpiły do CBC Multilateral Competent Authority Agreement, co pozwala na wymianę raportów według kraju.

Wymiana informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi UE następuje na podstawie Dyrektywy Rady UE 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Uprzejmie informujemy, że niniejsza lista jest aktualna według stanu na dzień 13 czerwca 2022 r. oraz podlega aktualizacji raz w roku.

Pliki do pobrania