Badanie formalne


20.12.2019

Poniżej prezentujemy formularz, którego celem jest ułatwienie podatnikom wykonania badania zgodności wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) z wymogami nałożonymi ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a także wynikających z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W formularzu przedstawiliśmy usystematyzowane informacje wskazujące na elementy obligatoryjne wniosku o wydanie APA wraz z dodatkowymi komentarzami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym formularzem przed formalnym złożeniem wniosku o APA do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.