Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich


Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz. U. poz. 1159).

10.10.2022

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Powyższe nie wpływa na realizację przez podatników, w tym okresie, innych obowiązków jakie nałożone są na nich, z tytułu m.in. produkcji, nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Oznacza to, że od 1 lipca 2020 r. podatnicy tych wyrobów wykonują obowiązki ustawowe, wynikające m.in. z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, które opisano również w instrukcji pt. „Poradnik przedsiębiorcy. Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich”. Link do strony, na której znajduje się ww. poradnik: /akcyza/wyjasnienia/podrecznik-e-papierosy-i-wyroby-nowatorskie/

Zatem od 1 lipca br. zaniechanie poboru akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich nie zwalnia podmiotów m.in. z obowiązków takich jak:

  • produkcji ww. wyrobów w składzie podatkowym albo poza składem z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy,
  • składania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego,
  • dokonywania odnotowywania obciążenia lub zwalniania zabezpieczenia akcyzowego,
  • ubiegania się o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Z uwagi na zaniechanie podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich poniżej  przedstawiamy wytyczne do wypełniania deklaracji w zakresie podatku akcyzowego:

  1. w formularzach szczegółowych do deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-4, odpowiednio AKC-4/M (płyn do papierosów elektronicznych) i AKC-4/N (wyroby nowatorskie) należy uwzględniać w polu dotyczącym obliczonego podatku kwotę akcyzy wynikającą z pozytywnej stawki na płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie. Następnie z uwagi na zaniechanie poboru podatku akcyzowego należy w polu dotyczącym zwolnień i obniżeń wskazać powyższą kwotę. Analogicznie należy postępować w przypadku deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych AKC-U/A. W konsekwencji, podatek do zapłaty dla tych wyrobów wyniesie 0 zł.
  2. w deklaracjach w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA) składanych w przypadku produkcji wyrobów poza składem podatkowym należy wykazywać w polu 20  ,,Kwota obliczonej przedpłaty akcyzy” kwotę wynikającą z obliczenia wysokości przedpłaty akcyzy z zastosowaniem pozytywnej stawki akcyzy przy jednoczesnym  wpisaniu 0  zł w polu  22 ,,Przedpłata akcyzy do zapłaty”, ze względu na zaniechanie poboru akcyzy.