Informacja o papierosach i tytoniu do palenia za 2018 r.


Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za 2018 r., w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Producent, importer, podmiot, który nabywa wewnątrzwspólnotowo papierosy lub tytoń do palenia sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet gdy nie zostały sprzedane, a były na stanie podmiotu), oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który przekazuje informację oraz - w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  2. wskazanie urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w 2018 r. złożono deklarację podatkową albo zgłoszenie celne dot. papierosów lub tytoniu do palenia;
  3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym, wyrażoną w jednostce masy;
  4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację podpisaną przez osobę sporządzającą należy przekazać w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatku Akcyzowego
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mail: sekretariat.pa@mf.gov.pl

Korzystanie z załączonego arkusza kalkulacyjnego znacznie ułatwi prace przy analizie przekazywanych danych.

Załącznik:

Wzór tabeli dla podmiotów do przekazania danych za 12-2018 (XLSX, 19 kB)