Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych od 1 lutego 2024 roku


Przesunięcie rozpoczęcia elektronicznego prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych na 1 lutego 2024 roku

10.10.2022

Ministerstwo Finansów informuje, że w trakcie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 428), w którym, na wniosek podmiotów działających na rynku, przesuwa się rozpoczęcie elektronicznego prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy na 1 lutego 2024 roku. Do tego czasu ewidencje i inne dokumentacje będą mogły być prowadzone nadal na dotychczasowych zasadach.