Wyjaśnienia AKCYZA


Stosowanie zerowej stawki akcyzy

Informacje na temat stosowania zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG oraz biogaz, biowodór i wodór przeznaczone do napędu silników spalinowych

opublikowano: 26.08.2019

Sposób rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538)

opublikowano: 19.02.2019

Nowy elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

Informujemy o wejściu w życie przepisów wprowadzających elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

opublikowano: 18.01.2019